Maty na startowisko na Skrzycznem

Dzięki jednemu z naszych członków (Piotr Kubiak) mamy materiał na wyłożenie górnej części wschodniego startowiska na Skrzycznym. W najbliższym czasie musimy zorganizować dużą akcję, polegającą na rozplantowaniu terenu i rozłożeniu murawy.

FOT17D6 FOT33DA FOT973F