XC Beskidy 2017

Regulamin XC Beskidy 2017

1. WSTĘP:

Organizatorem Konkursu XC Beskidy 2017 jest Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Pilotów Beskidów w poszczególnych kategoriach, popularyzacja paralotniarstwa oraz Hike&Fly w Beskidach.

2. MIEJSCA STARTÓW

W Konkursie biorą udział wyłącznie loty swobodne wykonywane z dowolnego miejsca startu znajdującego się w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym. To znaczy że Pilot ma dowolność w wyborze miejsca startu.

3. OKRES TRWANIA KONKURSU

W sezonie 2017 do Konkursu będą przyjmowane loty wykonane od 01.03.2017 do 31.10.2017

4. WYMAGANIA TECHNICZNE I CZASOWE PRZY ZGŁASZANIU LOTÓW

Przyjmowane będą pliki IGC z zapisem 3D i ważnym G-rekordem, w których interwał pomiędzy punktami zapisu nie jest dłuższy niż 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund. Czas na zgłoszenie lotu do Konkursu wynosi 3 dni.

5. SPOSÓB ZGŁASZANIA LOTÓW

Do Konkursu będą przyjmowane loty które zostały opublikowane w Tabeli Dziennej XC Portal.

6. ILOŚĆ I RODZAJE LOTÓW

Do Konkursu zaliczanych jest 7 ( siedem ) dowolnych i najlepszych lotów których punktacja liczona jest według współczynników:
– TRÓJKĄT FAI 1km : 1,5 punktu
– TRÓJKĄT PŁASKI 1 km : 1,3 punktu
– PRZELOT OTWARTY 1km : 1,0 punktu

7. KLASYFIKACJE

– SERIAL wszystkie loty wykonane na paralotniach klasy CCC, EN-D, DHV 3 i niżej
– SPORT wszystkie loty wykonane na paralotniach klasy EN-C, DHV 2 i niżej
– FUN wszystkie loty wykonane na paralotniach klasy EN-B, DHV 1-2 i niżej

8. UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie może wziąć udział każdy Pilot posiadający ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni oraz ważne ubezpieczenie OC.

9. NAGRODY

Nagrody będą wręczone zwycięzcą podczas imprezy „Zakończenie Sezonu” organizowanej przez Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe. (Miejsce i data będą opublikowane na stronie BSP).

10. SĘDZIA KONKURSU

Sędzią Konkursu jest Rafał Kubica.
Sędzia czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i rozpatruje protesty.
Sędzia ma prawo zarządać od Pilota przedstawienia w ciągu 7 dni kserokopii lub skanów dokumentów uprawniających do wykonania wskazanego lotu. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją wskazanego lotu.

11. PROTESTY

Każdy uczestnik Konkursu XC Beskidy 2017 ma prawo do złożenia protestu na lot wykonany niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Protest należy wysłać na adres rkub88@gmail.com w ciągu 3 dni od pojawienia się oprotestowanego lotu w Tabeli Dziennej. W proteście należy podać dane pilota który wnosi protest, link do lotu który został oprotestowany oraz uzasadnienie wniesienia protestu.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE LOTÓW

Całkowita odpowiedzialność za wykonywanie danego lotu spoczywa na Pilocie. Loty muszą być wykonywane zgodnie z prawem lotniczym obowiązującym w miejscu wykonywania lotu.

http://xcportal.pl/node/116966