Wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr Stolarczyk

Licencje FAI 2014

Prosimy osoby (członków BSP), które będą ubiegać się o licencje FAI na 2014 rok o jak najszybsze zgłoszenie tego, na adres beskidzkie.s.p@gmail.com
Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Zakończenie sezonu 2013

Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe zaprasza na zakończenie sezonu paralotniowego 2013. Impreza odbędzie się jak w roku poprzednim w Karczmie Żywieckiej w sobotę 7 grudnia.

Nagrodzimy zwycięzców Paralotniowego Pucharu Beskidów 2013 (w klasie Serial oraz Sport), oraz liderów klasyfikacji końcowej Pucharu Skrzycznego 2013 ( http://pucharskrzycznego.pl/ ) .

Zapraszamy wszystkich zarówno latających jak i tych, którzy jeszcze nie próbowali swobodnego latania.
Znane osobistości Beskidzkiego środowiska paralotniowego zaszczycą nas opowieściami o zmaganiach i wyprawach  jakich uczestnikami byli w minionym sezonie 2013.

Dla członków Stowarzyszenia przewidujemy poczęstunek i napitek.

Jeżeli ktoś przez roztargnienie nie opłacił jeszcze składki członkowskiej za sezon 2013, będzie mógł to uczynić podczas imprezy zakończeniowej, lub przelewem na konto http://www.e-bsp.org/index.php/kontakt

Zaczynamy o godz. 18.00 w sobotę 7 grudnia.

Zapraszamy

Sprzątanie Janikowej Grappy

We wtorek 29 -października, sprzątamy startowisko na Janikowej Grapie w Jeleśni, przydało by się kilka osób do pomocy, jeżeli ktoś ma czas i chęć, to zapraszamy, w planie jest też ognisko, kiełbaski i jakiś browarek na wzmocnienie
chętnych prosimy o kontakt do mnie 507 207 141 lub Rafała Kubicy 668 389 572

Piotr Stolarczyk

Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego serdecznie zaprasza wszystkich na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczego, które odbędzie się 24.08.2013 o godzinie 17.00 (pierwszy termin), 17.30 (drugi termin – w przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie) w Karczmie Żyieckiej (I piętro).

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego:

1) Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia;

2) Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad;

3) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2012:

6) Przedstawienie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia za rok 2012;

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencje:

– Zarząd stowarzyszenia (prezes, 2 v-ce prezesów, skarbnik, i do 3 członków zarządu);

– Komisja rewizyjna (3-5 osób – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 1-3 członków);

– Sąd koleżeński (3-5 członków);

9) Propozycja Zarządu działalności Stowarzyszenia na roku 2013/2014;

10) Omówienie planu finansowego działalności Stowarzyszenia na rok 2013/2014;

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2013/2014;

12) Omówienie zawodów sportowych PLP i PPB 2013/2014.

13) Przystąpienie BSP do Polskiej Federacji Paralotniowej

15) Wolne wnioski;

13) Zakończenie obrad;

Serdecznie zapraszamy.